d-basics verwerkersovereenkomst

Bedrijven die persoonsgegevens aan d-basics B.V. verschaffen moeten met d-basics B.V. een verwerkersovereenkomst afsluiten.
 

Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen heeft d-basics B.V. – op basis van het door Nederland ICT verschafte model - een eigen verwerkersovereenkomst opgesteld die voldoet aan de richtlijnen van de AVG.

In deze verwerkersovereenkomst komen punten aan de orde zoals welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, de geheimhouding, sub-verwerkers, beveiligingsmaatregelen en audits.

 

Gebruik maken van de d-basics verwerkersovereenkomst

Doorloop de volgende stappen om van de standaard verwerkersovereenkomst van d-basics B.V. gebruik te maken:

  1. Download de d-basics verwerkersovereenkomst via de website van d-basics
  2. Print en lees de overeenkomst
  3. Onderteken de overeenkomst en stuur deze naar legal@d-basics.com
 

Eigen verwerkersovereenkomst?

Indien u er de voorkeur aan geeft een eigen verwerkersovereenkomst met ons op te stellen dan is dit mogelijk maar brengt d-basics B.V. de daarmee samenhangende juridische kosten bij u in rekening.

Algemene voorwaarden

Omdat de AVG niet voorschrijft dat de verwerkersovereenkomst als aparte overeenkomst wordt gesloten heeft d-basics B.V. besloten de verwerkersovereenkomst onderdeel te maken van haar algemene voorwaarden.