Veel gestelde vragen

d-basics Collector is data extractie software. Het programma wordt gebruikt om actuele financiële gegevens te verzamelen en deze vervolgens te versturen naar financiële dienstverleners (zoals factormaatschappijen, banken, aanbieders van oplossingen voor debiteurenbeheer etc.)
d-basics Collector kopieert automatisch de benodigde financiële gegevens uit de database van het boekhoudpakket van de onderneming. Deze gegevens kunnen vervolgens met een druk op de knop in het gewenste bestandsformaat worden opgeslagen en – indien gewenst - via internet worden verstuurd.
d-basics Collector kan uit een zodanig groot aantal boekhoudpakketten informatie importeren dat voor meer dan 99% van de in Nederland en België actieve bedrijven een oplossing kan worden geboden. Klik hier voor een overzicht van de gekoppelde boekhoudpakketten.
Klik hier voor een actuele lijst van gekoppelde boekhoudpakketten.
Nee, bij het importeren worden gegevens gekopieerd uit het boekhoudpakket. Hierbij wordt uitsluitend leesacties uitgevoerd en worden de gegevens in de database van het boekhoudpakket niet aangepast of aangevuld. De werking van het boekhoudpakket kan daarom niet worden ontregeld.
In de meeste gevallen wordt de installatie van d-basics Collector aangevraagd door de organisatie die gegevensbestanden wil ontvangen (factormaatschappij, bank of de leverancier van de credit management oplossing etc.). Direct na ontvangst van deze aanvraag stuurt d-basics de onderneming die gegevens moet gaan versturen een mail met een instructie inzake het downloaden en installeren van het programma.
Het installeren van d-basics Collector is een relatief eenvoudige handeling die door de onderneming zelf kan worden verricht. De hierbij te volgen procedure wordt gedetailleerd beschreven in de handleiding en helpteksten van het programma.
D-basics Collector stelt geen bijzondere eisen aan een computer, een doorsnee werkstation volstaat.
Slechts in enkele gevallen. Bij bepaalde boekhoudpakketten kan alleen via een ODBC driver toegang worden verkregen tot de gegevens in de database van het boekhoudpakket. Zo'n ODBC driver is programma dat vaak als onderdeel van het boekhoudpakket wordt geleverd of dat gratis via Internet kan worden gedownload. Het komt echter ook voor dat de ODBC driver apart moet worden aangeschaft. De prijzen variëren in dit geval sterk (van enkele tientallen Euros tot een paar duizend Euro).
Ja, de d-basics helpdesk is op Nederlandse werkdagen tussen 08:30u tot 17:00u bereikbaar via het telefoonnummer +31 76 523 90 40.
Om zo adequaat mogelijk ondersteuning te kunnen bieden maakt de helpdesk gebruik van software (ISL Light of TeamViewer) waarmee de besturing van een computer van op afstand kan worden overgenomen. Hiertoe moet in samenwerking met degene die om ondersteuning vraagt (cliënt) een verbinding worden opgebouwd door middel van het invoeren van een sessiecode. De cliënt behoudt tijdens de sessie alle controle en kan op ieder gewenst moment de verbinding verbreken. Nadat de verbinding is verbroken kan deze niet opnieuw worden opgebouwd zonder medewerking van de cliënt.
Ja, de onderneming heeft volledige controle over het versturen van de gegevens. De gegevens worden pas verstuurd nadat hiertoe – middels een druk op de knop - opdracht is gegeven. Het is overigens wel mogelijk het importeren en versturen van gegevens automatisch te laten verlopen. Hiervoor moet het abonnement worden uitgebreid met de Scheduler module, deze kost €50,- per jaar.
Gegevens worden rechtstreeks naar de ontvangende partij verstuurd. D-basics Collector ondersteunt alle gangbare manieren voor het veilig versturen van informatie via internet. Van welke techniek in een specifiek geval gebruik wordt gemaakt hangt af van de door de ontvangende partij ondersteunde techniek(en).
Nee, d-basics Collector versleutelt de gegevens alvorens ze worden verstuurd. Hierdoor kunnen ze niet door onbevoegden worden geraadpleegd.
Nee, externe partijen – zoals factormaatschappijen, banken en credit managers – krijgen door d-basics Collector geen toegang tot uw computer en kunnen evenmin opdracht geven tot het versturen van gegevens. Het versturen is exclusief voorbehouden aan de onderneming zelf.