Hoe bestellen en installeren?

Stap 1: partner stuurt in installatieverzoek

Doorgaans is het een partner van d-basics (bank, factormaatschappij, etc.) die de installatie van d-basics Collector aanvraagt voor één van haar cliënten.

Hiertoe stuurt de partner de adres- en contactgegevens van cliënt, aangevuld met partner specifieke informatie via een online aanvraagformulier naar d-basics.

Stap 2: d-basics helpdesk verwerkt installatie verzoek

De helpdesk van d-basics controleert of het ontvangen installatieverzoek compleet is en stuurt de cliënt vervolgens een e-mail met een instructie voor het aanmaken van een gebruikersaccount en het invullen van de 'Nieuwe klanten vragenlijst'.

Stap 3: cliënt vult de 'Nieuwe klanten vragenlijst' in

Na het aanmaken van een gebruikersaccount moet cliënt inloggen en een vragenlijst invullen waarmee informatie wordt verzameld omtrent de personen die met d-basics Collector zullen gaan werken en het boekhoudpakket dat door cliënt wordt gebruikt.

Stap 4: versturen installatie instructies

Na ontvangst van de compleet ingevulde 'Nieuwe klanten vragenlijst', maakt d-basics helpdesk - via d-basics Portal - voor iedere onderneming die gegevens moet gaan versturen een contract aan en stuurt vervolgens installatie instructies naar de technische contactpersoon van cliënt.

Stap 5: downloaden, installeren en configureren software.

De installatie instructies bevatten een download link waarmee d-basics Collector automatisch kan worden geïnstalleerd.

Na installatie kan d-basics Collector worden gestart en worden - nadat men is ingelogd - de tot dusver bekende instellingen via d-basics Portal opgevraagd.

Vervolgens moeten alleen de koppeling met het boekhoudpakket en (eventueel) de filters en vrije velden nog worden ingesteld om de software in gebruik te nemen.

Stap 6: online support van d-basics helpdesk

Kort na het versturen van de installatie instructies neemt d-basics helpdesk contact op met cliënt om te controleren of de installatie en configuratie succesvol is voltooid.

Als dit niet het geval is biedt d-basics helpdesk cliënt op dat moment de mogelijkheid dat d-basics helpdesk via een remote desktop verbinding cliënt begeleidt bij het doorlopen van het restant van het installatie en configuratie proces.

Stap 7: Controle succesvol voltooien installatie

Nadat de installatie van d-basics Collector is voltooid kunnen de data bestanden automatisch worden verstuurd naar de partner die de installatie van de software had aangevraagd.

Zolang deze initiële upload niet succesvol is voltooid zal d-basics helpdesk de voortgang van de installatie blijven monitoren en cliënt hierbij actief assistentie aanbieden indien de situatie daar om vraagt.