d-basic Portal

d-basics Collector verricht haar activiteiten in nauwe samenwerking met d-basics Portal. Hierbij worden de daadwerkelijke data extractie handelingen door d-basics Collector verricht en verschaft d-basic Portal op de achtergrond een aantal diensten die er voor zorgen dat d-basics Collector op de juiste manier blijft functioneren.
 
 
d-basics Portal is een Cloud (Azure) applicatie die op de achtergrond diensten verricht ten behoeve van d-basics Collector:
 Installatieverzoek en controle voortgang

Partners van d-basics kunnen - voor hun cliënten - via d-basics Portal een verzoek tot installatie van d-basics Collector indienen.

Hierbij kunnen ze via een wizard alle voor de installatie relevante informatie invoeren. Deze informatie wordt vervolgens automatisch verwerkt in de initiële configuratie van d-basics Collector

Na ontvangst van het installatieverzoek, zorgt de helpdesk van d-basics voor de uitlevering en de daadwerkelijke installatie van de software. De partner die de aanvraag heeft ingediend kan de voortgang van dit proces controleren via d-basics Portal.

 Verspreiden van de software

d-basics Portal bevat de laatste versie van d-basics Collector en van de plug-ins die door d-basics Collector worden gebruikt bij het verrichten van de extractie activiteiten.

Bij aanvang van ieder gebruik controleert d-basics Collector automatisch of er verplichte updates van de ClickOnce applicatie en/of de plug-ins beschikbaar zijn.

Als dit het geval is worden deze updates automatisch gedownload en geïnstalleerd.

 Centrale opslag van d-basics Collector instellingen

In het geval van een volledige nieuwe implementatie van d-basics Collector wordt door de helpdesk van d-basics - via d-basics Portal - een initiële configuratie aangemaakt die automatisch in d-basics Collector zal worden toegepast op het moment dat het programma voor de eerste keer wordt opgestart.

Nadat de initiële configuratie is toegepast wordt het restant van de configuratie in samenwerking met de helpdesk van d-basics voltooid. Aanpassingen die op dat moment - of op later tijdstip - worden doorgevoerd worden automatisch gesynchroniseerd met d-basics Portal.

Deze online kopie van de instellingen kan worden gebruikt om d-basics Collector automatisch opnieuw te configureren indien herinstallatie nodig is omdat de lokale installatie van d-basics Collector verloren is gegaan.

Verder kan de online kopie worden gebruikt door de helpdesk van d-basics worden gebruikt om de in d-basics Collector gebruikte instellingen te controleren of aan te passen. Op deze manier aangepaste instellingen worden automatisch in d-basics Collector toegepast op het moment dat het programma de eerst volgende keer wordt opgestart.

 Monitoren d-basics Collector

Bij ieder gebruik van d-basics Collector wordt informatie naar d-basics Portal gestuurd waarmee de verrichtingen en de werking van de software kan worden gecontroleerd.

Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de software te verbeteren en stelt de helpdesk van d-basics in staat actief te reageren op zaken die aandacht behoeven.

 Gebruikersbeheer

Een gebruikersaccount is vereist om toegang te krijgen tot d-basics Portal en d-basics Collector. Verder moet men over de vereiste gebruikersrechten beschikken om informatie te bekijken, data extractie acties te verrichten of instellingen aan te passen.

Het beheer van deze gebruikersaccounts en gebruikersrechten verloopt via d-basics Portal en kan alleen worden verricht door een gebruiker met beheerrechten.

 Ticket systeem

d-basics Portal bevat een ticket systeem waarmee de activiteiten van de helpdesk van d-basics worden aangestuurd.

Voor iedere taak die de helpdesk van d-basics via dit ticketsysteem verricht wordt - handmatig of automatisch - een ticket aangemaakt en daarbij worden de acties die moeten worden verricht om de taak te voltooien ingepland.

Bij het verrichten van de acties / het voltooien van de taak worden de hiertoe verrichtte handelingen door de helpdesk van d-basics op een zodanige manier geregistreerd dat de klant en de partner de voortgang van de werkzaamheden via d-basics Portal kunnen controleren.

 Beheer abonnementen

Voor het gebruik van d-basics Collector en d-basics Portal is een geldig abonnement vereist en de beschikbare functionaliteit hangt af van het type abonnement dat is afgesloten.

Het beheer van deze abonnementen verloopt via d-basics Portal. Hierbij wordt klanten en partners de mogelijkheid geboden de aan hen gekoppelde abonnementen te vernieuwen, aan te passen of te beëindigen.